RICHTLIJNEN GEBOORTECENTRUM SOPHIA VOOR HET LEVEREN VAN ZORG IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS

Geboortecentrum Sophia heeft, naast het leveren van kraamzorg en assistentie bij bevallingen, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding te voorkomen. Daarom nemen wij als organisatie extra maatregelen.

Wij hebben op deze pagina onze richtlijnen zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wij verversen regelmatig deze pagina zodra er iets verandert in de richtlijnen of als er landelijk of regionale veranderingen zijn.
Raadpleeg deze pagina dan ook dagelijks om te kijken of er updates zijn.

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en er is dagelijks afstemming met de diverse betrokken afdelingen binnen het Erasmus Medisch Centrum. Ook overleggen wij regelmatig de eerstelijns verloskundigen.

Voor onze medewerkers gelden de regels van het Erasmus MC voor wat betreft hun inzetbaarheid.

Meer weten/Vragen
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351.

Kraamzorg in Geboortecentrum Sophia
Personen die met het Corona-virus zijn besmet nemen wij niet aan in Geboortecentrum Sophia. Over deze situaties zal de verloskundige overleg voeren met de gynaecoloog.
Partus assistentie

Voor de partus assistentie die wij verlenen in Geboortecentrum Sophia volgen wij de protocollen van het Erasmus Medisch Centrum.

Daarnaast zijn onderstaande regels van toepassing:

  • Bij een partus assistentie mag er weer 1 stagiaire (b.v. VAR- student, kraamverzorgende in opleiding etc.) aanwezig zijn naast de verloskundige en de partus assistente wanneer de kraamvrouw hier toestemming voor geeft.
  • Lachgas bevallingen kunnen gewoon worden uitgevoerd.
  • Tot nader bericht kunnen er geen bad bevallingen gedaan worden in het Geboortecentrum Sophia, wij zijn op zoek naar een alternatieve oplossing. Wel mogen de ligbaden gebruikt worden, deze zijn bij alle bevalkamers aanwezig.
Bezoek

Naast uw partner (of ander familielid/vriendin) mag er 1 extra volwassen bezoeker (bijv. 1 grootouder of 1 eigen kind) per dag bij u op de kamer aanwezig zijn.

Tijden:

  • Op werkdagen tussen 18.00 en 21.00 uur
  • In het weekend (zaterdag en zondag) de hele dag tussen 09.00 tot 21.00 uur

We verzoeken uw bezoek wel zoveel mogelijk op de kamer te blijven en niet onnodig op de gang te komen.

 Deze maatregel is dwingend. Dit betekent dat als onze gasten en/of hun bezoek zich niet aan deze regels houden, wij hun zullen verzoeken – en desnoods zullen dwingen – om het geboortecentrum te verlaten.

Hygiënemaatregelen

Wij houden ons aan strikte hygiënemaatregelen.

• Vanaf 28 september werken alle kraamverzorgenden met een faceshield
• De kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
• Zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
• Zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
• Zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
• Zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus).
• Zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
• Zij schudt geen handen
• Als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby. 

Uitvragen cliënten

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt of:

Heeft u of 1 van uw gezinsleden:

  • Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
  • U contact heeft gehad met iemand die besmet is met het corona-virus
  • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger

Is het antwoord op deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met uw verloskundige.
Is het antwoord op deze vragen negatief, dan ontvangt u van ons kraamzorg in Geboortecentrum Sophia.

Monitoren gezin

Het is in principe mogelijk dat u of uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.
Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin

  • Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
  • Een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de verloskundige en Erasmus MC en volgen het advies en de instructies van hun op.

Wisseling op de kamers

Wij zullen per kamer zoveel mogelijk dezelfde kraamverzorgende inzetten. Bij het wisselen van de diensten ziet u natuurlijk wel een nieuwe kraamverzorgende. Gastvrouwen en overig personeel komen niet op de kamers.