RICHTLIJNEN GEBOORTECENTRUM SOPHIA VOOR HET LEVEREN VAN ZORG IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS

Geboortecentrum Sophia heeft, naast het leveren van kraamzorg en assistentie bij bevallingen, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding te voorkomen. Daarom nemen wij als organisatie extra maatregelen.

Wij hebben op deze pagina onze richtlijnen zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wij verversen regelmatig deze pagina zodra er iets verandert in de richtlijnen of als er landelijk of regionale veranderingen zijn.
Raadpleeg deze pagina dan ook dagelijks om te kijken of er updates zijn.

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en er is dagelijks afstemming met de diverse betrokken afdelingen binnen het Erasmus Medisch Centrum. Ook overleggen wij regelmatig de eerstelijns verloskundigen.

Voor onze medewerkers gelden de regels van het Erasmus MC voor wat betreft hun inzetbaarheid.

Meer weten/Vragen
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351.

Kraamzorg in Geboortecentrum Sophia
Personen die met het Corona-virus zijn besmet nemen wij niet aan in Geboortecentrum Sophia. Over deze situaties zal de verloskundige overleg voeren met de gynaecoloog.
Partus assistentie
Voor de partus assistentie die wij verlenen in Geboortecentrum Sophia volgen wij de protocollen van het Erasmus Medisch Centrum.
Bezoek

In het Geboortecentrum Sophia mag maximaal 1 bezoeker per cliënt in het Geboortecentrum en het ziekenhuis aanwezig zijn. Deze persoon mag niet door anderen worden afgewisseld.
Deze maatregel is dwingend. Dit betekent dat als onze gasten en/of hun bezoek zich niet aan deze regels houden, wij hun zullen verzoeken – en desnoods zullen dwingen – om het geboortecentrum te verlaten.

Hygiënemaatregelen
Wij houden ons aan strikte hygiënemaatregelen.

• De kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
• Zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
• Zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
• Zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
• Zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus).
• Zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
• Zij schudt geen handen
• Als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby.

Onze kraamverzorgenden dragen tijdens de zorghandelingen handschoenen.

Uitvragen cliënten

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt of:

a. U en/of uw gezin onlangs in een risicogebied bent geweest.

b. U contact heeft gehad met iemand die besmet is met het corona-virus

c. Of u en/of uw gezin:
– Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
– Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger
Is het antwoord op deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met uw verloskundige.
Is het antwoord op deze vragen negatief, dan ontvangt u van ons kraamzorg in Geboortecentrum Sophia.

Monitoren gezin
Het is in principe mogelijk dat u of uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.
Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin
– Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen)
– Hoesten of benauwdheid
– Een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de verloskundige en Erasmus MC en volgen het advies en de instructies van hun op.

Wisseling op de kamers
Wij zullen per kamer zoveel mogelijk dezelfde kraamverzorgende inzetten. Bij het wisselen van de diensten ziet u natuurlijk wel een nieuwe kraamverzorgende.