Kwaliteit

Borstvoedingscertificaat
Het Geboortecentrum Sophia heeft het Borstvoedingscertificaat van WHO/Unicef behaald. Dit betekent dat al onze kraamverzorgenden werken volgens de WHO-normen en de tien vuistregels voor succesvolle borstvoeding. U krijgt professionele en deskundige hulp bij het geven van borstvoeding. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, kan de kraamverzorgende ook een beroep doen op een lactatiekundige waar het Geboortecentrum mee samenwerkt. Wilt u zelf tijdens de zwangerschap, in de kraamperiode of daarna advies van de lactatiekundige dan kunnen wij dat natuurlijk voor u regelen. De kosten voor deze consulten zijn dan wel voor eigen rekening als de zorgverzekering ze niet vergoedt. Voor meer informatie over het geven van borstvoeding verwijzen wij u graag naar onze folder borstvoeding.

HKZ certificaat
Het Geboortecentrum Sophia is HKZ gecertificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. HKZ stelt kwaliteitsnormen op voor verschillende branches in Zorg en Welzijn, zo ook voor kraamzorg.

Aan deze normen is het HKZ-certificaat verbonden. Dit certificaat houdt in dat wij als organisatie de klant centraal stellen, voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening en intern de zaken goed op orde hebben.

Vragenlijst steekproef
Het Geboortecentrum Sophia wil graag weten wat onze klanten belangrijk vinden en hoe ze de zorg ervaren. Daarom vragen we klanten steeksproefgewijs naar hun mening. De vragenlijst van deze meting vindt u hier.

Back to top